Styrelse


Ordförande

Mattias Karlsson


Ordförande bär huvudansvaret för styrelsen och ska fungera som en ledare i styrelsens arbete. Ordförande ska också vara föreningens representant både internt och vid kontakt med olika samarbetspartners. Det är därför viktigt att ordförande är insatt i vad BAMSE studentförening har för visioner men även vilken verksamhet som bedrivs.


ordforande@bamsekau.se


Ekonomi

David Augustsson


Ekonomiansvarig för BAMSE studentförening hanterar samtliga in-, och utgifter angående föreningens verksamhet. Ekonomiansvarig ansvarar inte för planering av ekonomi till evenemang arrangerade av sexmästeriet, men har i uppgift att efter utfört evenemang redovisa eventuella kostnader kopplade till föreningen. 


ekonomi@bamsekau.se


Sekreterare

Charlie Frisk


Sekreteraren har i uppgift att föra protokoll över vad som diskuteras på styrelsens möten, i syfte att effektivisera styrelsens arbete. Dokumentationen från styrelsens möten används också för att fler medlemmar i föreningen ska kunna ta del av arbetet som pågår i styrelsen.


sekreterare@bamsekau.se


Sexmästare

Viktor Tillman


Sexmästarens roll i föreningen är att planera diverse aktiviteter och festligtheter för studenterna. Detta för att förgylla studenternas studietid med aktiviteter utöver studierna vilket bidrar till en bättre gemenskap mellan studenterna.


sexmastare@bamsekau.se


IdrottFysisk aktivitet är viktigt för studenternas välmående och kan utöver socialt umgänge resultera i bättre studieresultat. Därför har idrottsansvarig för BAMSE studentförening i uppgift att ge studenterna en möjlighet att utöva någon form av fysisk aktivitet i idrottshallen på Karlstads universitet.


idrott@bamsekau.se


Ledamot

Marcus Penman


Vice ordförande

Jonatan Bennetoft


Vice ordförande delar arbetsuppgifter med ordförande och ska finnas tillgänglig när ordförande fått förhinder. Det är därför viktigt att vice ordförande är insatt i föreningens arbete på samma sätt som ordförande.


viceordforande@bamsekau.se


Näringsliv

Rasmus Adelswärd


Kontakten med arbetslivet är mycket viktig för studenternas framtid. Näringslivsansvarig för BAMSE studentförening hanterar därför kontakten med relevanta företag till föreningens utbildningar för att annordna t.ex. lunchföreläsningar.


naringsliv@bamsekau.se


Utbildning

Viktor Tillman


Utbildningsansvarig har i syfte att förbättra utbildningarna som ingår i BAMSE studentförening och jobbar för att ge studenterna rätt förutsättningar att klara sina studier. Detta genom att vara en länk mellan studenter och lärare, men även kunna hänvisa studenter till rätt person när de behöver stöd eller har frågor gällande utbildningen.


utbildning@bamsekau.se


Vice sexmästare

Andreas Guldbrandsson


Vice sexmästare arbetar i ett nära samarbete med sexmästaren vid planering av evenemang. Vice sexmästare ska även delta på sexmästerimöten när ordinarie sexmästare fått förhinder.


vicesexmastare@bamsekau.se


PR/IT

Joakim Hagelin


PR/IT ansvarar för att viktigt information når ut till föreningens medlemmar. PR/IT ansvarar föreningens hemsida och social medier vilka alla är viktiga för att föreningen ska uppmärksammas av både medlemmar i föreningen och utomstående.


pr@bamsekau.se


Ledamot

Elliot Andersson